Στοιχεία Επικοινωνίας

Ελαιώνας  Aεροπόρου / A7stars
Κυρκούδης Πέτρος (Γεωπόνος)
Καλύβες Χαλκιδικής
ΤΤ 63100
Τηλ : 2371051117 - 6983516238
Email: a7pilot@gmail.com
www.a7stars.gr,  www.a7stars.com